Winkelsurveillance

Steeds meer winkels en winkelcentra worden door klanten en personeel als onveilig ervaren. Bovendien leidt die zogenaamde kleine criminaliteit: winkeldiefstal en vandalisme tot een behoorlijke inkomstenderving. Winkelsurveillance werkt preventief en draagt bij aan de algehele veiligheid en het voorkomen van overlast in welke vorm dan ook

Intellect Security & Services beschikt over ervaren winkelsurveillanten die ge├╝niformeerd een duidelijk signaal afgeven in en om uw winkel. Ze houden onopvallend een oogje in het zeil. En ze zijn getraind om ongewenst gedrag te voorkomen en zullen dan ook niet twijfelen om in te grijpen, als dit van hun wordt verwacht.

Uiteraard is het voorkomen van winkelcriminaliteit en overlast de belangrijkste taak van de winkelsurveillant. Maar het takenpakket van de surveillant is veel meer dan alleen oog voor winkeldiefstal of andere vormen van overlast, maar denk ook aan het wegwijs maken van het winkelend publiek of het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Maar wel altijd met een scherp oog voor de veiligheid van uw personeel en bezoekers!